Priča zvana Relax Kids

Ispod možete pročitati sve bitne informacije o Relax Kids programu

Istorijat Relax Kids programa

Marneta Viegas je radila kao dečiji zabavljač 13 godina u Londonu. 
Tokom svog dugogodišnjeg rada sa decom uočila je promenu u ponašanju dece
i njihovoj nemogućnosti da sede mirno i da se koncentrišu. Kako je praktikovala
meditaciju sa majkom od svojih malih nogu, zapitala se da li meditacija i
relaksacija mogu pomoći deci. Želela je da meditaciju učini pritupačnom deci
i bila je zabrinuta oko toga da će ljudi misliti da opuštanje i meditacija koja
su namenjena deci jesu pomalo čudna.  Prvo je imala ideju da napiše knjigu
dečijih meditacija koristeći bajke. Sjedinila je svoja interesovanja i ljubav prema
deci, meditacijama i bajkovitim pričama i kreirala je bajkovite meditacije za decu.

I tako je 2001. godine Relax Kids osnovan

Vrlo brzo je Marneta razvila sistem koji ima strukturu od 7 koraka
koji pomaže deci da se opuste. Ovaj sistem prati sistem čakri i radi
sa prirodnim sistemom energije dece vodeći ih od stanja visoke
energetske aktivnosti do stanja niske energetske aktivnosti.
Sistem podrazumeva i kreativne i maštovite elemente tako
da se deca zabavljaju tokom učenja da se u potpunosti opuste.

7 koraka do opuštanja

Relax Kids podrazumeva strukturu od 7 koraka kroz koje deca uče da se smire, fokusiraju i opuste. Radionice uključuju ples i pokret, vežbe glume i relaksacije, istezanje, uzajamnu masažu, disanje, afirmativne iskaze, svesnu pažnju i vizualizacije.

POKRET

Vežbe zagrevanja za povećanje energije i životne snage.

IGRA

Aktivne igre za veću vitalnost,
buđenje kreativnosti i životne snage.

ISTEZANJE

Istezanje za balans,
unutrašnju snagu i moć.

DODIR

Uzajamna masaža za razvijanje svesti o sebi, empatije i poštovanja.

VERUJ

Pozitivni iskazi za jačanje
samopouzdanja, samopoštovanja
i životnog optimizma.

DISANJE

Vežbe disanja za bolje zdravlje,
kontrolu anksioznosti
i unutrašnji mir.

OPUSTI SE

Vizualizacije za potpuno opuštanje,
razvijanje mašte i osećaj potpune smirenosti.

Istraživanja i pilot programi

Pre svega, tokom poslednjih 30 godina veoma mnogo naučnih istraživanja pokazuje da meditacija i relaksacija
poboljšava koncentraciju, učenje i upravljanje bolom.

Sa druge strane, prvi pilot program kojim je testirana efikasnost Relax Kids programa dao je odlične rezultate.
Marneta sa svojim timom je sprovela trogodišnji pilot program u školi u Liverpulu gde su deca učestvovala u Relax Kids programu na dnevnom nivou.
Isključenja iz škole su smanjena sa 19 u 2006. godini na nijedno isključenje u 2009., 2010. i 2011. godini.
Nakon ovoga, Kancelarija za standarde u obrazovanju u Velikoj Britaniji (Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills) ocenila je Relax Kids program i svrstala ga u visoku kategoriju “izvanredan” zbog njegovog zalaganja za emotivnu dobrobit dece.

Koristi Relax Kids programa

JA SAM GLUMAC.

Relax Kids pomaže deci da jačaju svoje samopouzdanje.

JA SAM DIZAJNER.

Relax Kids pomaže deci da razvijaju svoju kreativnost.

JA SAM PLESAČ.

Relax Kids pomaže deci da budu razgibana.

JA SAM NAUČNIK.

Relax Kids pomaže deci da poboljšaju svoju koncetraciju.

JA SAM LEKAR.

Relax Kids pomaže deci da razviju i neguju empatiju.

JA SAM INŽENJER.

Relax Kids pomaže deci da razviju fokus.

Radna etika Relax Kids programa

Potrebno je pokazati poštovanje prema svakom detetu.
Negovati duhovni razvoj pojedinca.
Sarađivati sa roditeljima, smireno i otvoreno.
Sarađivati na jedan plemenit način, s ocećanjem prijateljstva prema svima.
Raditi u svrhu postizanja unutrašnjih i spoljašnjih ciljeva.

Poruči i ti svoju Zvezdu za spavanje